Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
епиграфски паметници
Измежду писмените извори за миналото на българския народ на първо място стоят така наречените първобългарски или прабългарски надписи. С това название се означават тези домашни писмени паметници, съставени на гръцки, прабългарски или старобългарски език, които произхождат от първобългарския период на Първата българска държава и са дело на онова неславянско племе, което е основало тази държава. Прабългарските надписи съдържат ценни и автентични сведения за държавното и военното устройство у прабългарите, за техните строежи, за политическия им мироглед и за отношенията им с Византийската империя. Те разкриват неизвестни страници от историята на Първата българска държава и представят същевременно главният и сигурен извор за езика на прабългарите. Изложението започва с въвеждаща глава за епиграфиката като наука, с нейните цели, задачи и методи, за да се надникне, така да се каже, в лабораторията на епиграфската дейност. В популярното издание авторът е направил отстъпление от досегашната употреба на термина „първобългарски” в полза на неточния „прабългарски”, понеже той е по-известен на широката публика. От обширната литература върху нашето минало и по-точно за прабългарските надписи са отбелязани само някои по-важни съчинения, в които любознателният читател ще намери подробни указания. Надявам се, че тази книга ще запълни една празнина в нашата научно-популярна книжнина, особено чувствителна пред настъпващата 1300-годишнина от основаването на българската държава. ОТ АВТОРА

Отстъпка

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

20,00 лв.
Църковни канони
Правилата на св. Православна християнска църква са необходимо пособие за свещенослужителите, учителите по религия и християните. Те съдържат законите и наредбите на Църквата, основани на Христовото учение, разработени, изтълкувани и приети от св. апостоли, св. вселенски и поместни събори и от св. отци и учители на Църквата още от първите християнски векове. Съдържание:
 • Правила на св. Апостоли
 • Св. Вселенски събори
  • Вселенски събор, Цариградски
  • Вселенски събор, Ефески
  • Вселенски събор, Халкидонски
  • Вселенски събор, Никейски
 • Св. Поместни събори
  • Анкирски
  • Неокесарийски
  • Гангърски
  • Антиохийски
  • Лаодикийски
  • Сердикски (Сардикийски)
  • Картагенски (Африкански)
  • Цариградски (394 г.)
  • Цариградски - в храма на св. Апостоли
  • Цариградски - в храма св. София
 • Правила на 13-те св. Отци
  • Дионисий Александрийски
  • Григорий Неокесарийски
  • Петър Александрийски
  • Атанасий Велики
  • Василий Велики
  • Тимотей Александрийски
  • Григорий Богослов
  • Амфилохий Иконийски
  • Григорий Ниски
  • Теофил Александрийски
  • Кирил Александрийски
  • Генадий Цариградски
  • Тарасий Цариградски
 

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

20,00 лв.
Православна вяра
Целта на един катехизис не е да разглежда проблемите в тяхната богословска дълбочина и широта, а да даде на православните вярващи в подходяща форма неободимите познания относно християнската вяра, надежда и любов, като се посочат съответни библейски обосновки. Книгата може да служи като ръководство на свещениците в тяхната пастирска дейност, като учебно помагало на учениците в духовните училища, както и като религиозно четиво за широк кръг вярващи.

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

10,00 лв.
Православие, римокатолицизъм, протестантство и сектантство
Книгата е полезно религиозно-просветно четиво. В нея са представени накратко историята, учението и сегашното състояние на някои от най-дейните инославни общности у нас.
 • Тези религиозни движения са разгледани през призмата на православието.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
Православие, диалог, ерес, НЛО
Книгата на йепомонах Серафим Роуз "Православието и религията на бъдещето" съдържа беседи на нравствени теми. Повечето от тях са произнасяни по конкретен повод, но това не означава, че читателят не ще се срещне с блестящото слово на светителя, съумяващ винаги да актуализира Божието слово и да направи слушателите си съпричастни на всеки проблем. Книгата представлява интерес за всеки, който се интересува от отношението на православните към редица въпроси, като:
 • източни религии и нови религиозни учения (индуизъм, йога, дзен, трансцендентална медитация и др.)
 • НЛО
 • Харизматично християнство
 

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
Православна Литургика
Учелникът на проф. д-р Благой Чифлянов включва лекции по литургика върху целия литургичен материал, структуриран в две части.
 1. В първа част  - Обща литургика, са разгледани религиозният култ и християнското богослугение, богослужебните места, времена и книги, свещените одежди и съсъди, църковните празници, служби, песнопения и молитви.
 2. Втората част - Частна литургика, разглежда
 • последованията на денонощния кръг (вечерня, повечерие, полунощница, утриня, часове, изобразителни)
 • всички тайнства и обреди, извършвани в Правословната църква.
Учебникът е предназначен основно за студенти по богословие. Интерес обаче представлява и за всички, които се интересуват от произхода, съдържанието и развитието на православното богослужение.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

20,00 лв.
корица на книга
"Православна психиатрия: Очерци за душевните заболявания и лечението им в светлината на светоотеческото учение" е книга от известния руски психиатър и психотерапевт Дмитрий Авдеев.
 • "Психиатрия ... Може би в медицината няма тава наука, съдбата на която да е сравнима със съдбата на психиатрията. Защото във фокуса на теорията и практиката на тези лекари е душата на човека - това, каоето ни отличава от целия животински свят и което е създадено по Божи образ и подобие."
 • "Понятието болест в психиатрията е било и си остава неотделимо от мирогледа на лекарите и учените, от най-разнообразни социални, обществени и политически фактори и условия. Нашата страна е ярък и тъжен пример за това."
Книгата е полезна не само за лекари, но и за всеки, който се интересува от проблемите на психичното здраве на човека от гледна точка на православната аскетика и светоотеческата традиция.

Препоръчано

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

5,50 лв.
психотерапия
Книгата "Православна психотерапия" е посветена на лечението на човешката личност според учението на светите отци на Църквата, живели подвижнически и утвърдили се като опитни лечители на Божия народ. Живеейки в света като духовен наставник, о. Йеротей установява, че най-сериозната болест на нашата епоха е болестта на душата. Той стига до извода, че всички проблеми се коренят в помислите, помрачения ум и нечистото сърце. Авторът анализира страданията на човека и предлага терапевтично ръководство за всеки. Така читателят може да види като в огледало своята болест, да потърси лекар, може да напредне в лечението на душата, ума и сърцето си и да достигне до богопознание и богообщение. Препоръчваме книгата на всички, а най-вече на православните християни, които искат да черпят от живата съкровищница на свутоотеческото богословие.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

20,00 лв.
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

7,00 лв.
Безплатна премия на "Църковен вестник", 1914 Православно догматическо богословие с исторично изследване на догмите, т. III
 • За Бог - Твореца на света - творец на  света и друховния свят, на човека и човешкия род, произход на тялото;
 • За Бога - Промислител на света изобщо - общо и частно учение, промислител за съществата от духовния свят, на човека, на света на чувствено-разумните същества;

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

18,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. V (XXXI), 9, 1955/1956    

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски". София, том XIX (XLV), 1969-1970  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

9,00 лв.
дуализъм
В нашето технологично време не е никак трудно, за когото и да е, да напише мислите си и те да стигнат до мнозина. Проблемът е, че днес стойностните думи се давят в океан от празнословия, защото, както казва старецът Йосиф Исихаст: "Всеки, както живее, така и говори", а Истината се намира в думите на малцина.
 • Такова е словото, събрано в тази книга. Истинно. "Думи за вечен живот". Слово, изречено не заради самото говорене, не от изблик на красноречие и заради красотата на думите, а за да направим нещо конкретно и практично - да ни научи на истини, които водят към вечен живот.

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

4,80 лв.12,00 лв.
  В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски". София, том XI (XXXVII), 9, 1961-1962  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски". София, том XXIII (XVII), 1968-1969  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Книгата на Клара Тонева "Приложение към Въведение в Православното доматическо богословие" съдържа анотации на българската догматическа литература и представлява естествено продължение и преложение към нейното догматическо съчинение "Въведение в Православното доматическо богословие".

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

7,10 лв.16,00 лв.
В студията:
 1. Учението на будизма за състраданието и любовта
 2. Платонов ерос и християнска любов
 3. Аристотелови добродетели и християнска любов
 4. Принципът на любовта у стоиците
 5. Уединени гласове за любов в древността
 6. Заповедта за любовта в Стария Завет
 7. Християнската любов като нова нравствена ценност
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XVII (XLIII, 4, 1967/1968

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

7,50 лв.
В студията:
 1. Принципно взаимоотношение между естествената и благодатната любов
 2. Противоречие между ерос и агапи в протестантското богословие
 3.  Мотивираност на агапи
 4. Съдържание и обем на понятието агапи в Новия Завет
 5. Небесният ерос и неговото отношение към агапи
 6. Ерос и агапи в светоотеческата литература
 7. Моменти на ерос в християнската мистика и аскетика
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XIX (XLV), 1969/197o  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

4,00 лв.
омиилетика
Монографията "Проповед. Проповедник. Слушатели" е опит да бъдат представени във възможно най-голяма пълнота трите страни на омилетичната комуникация – проповедта (словото Божие), проповедника и слушателите. В нея са установени и изведени пресечни точки между омилетиката и реториката. Отделя се сериозно внимание както на теоретичните омилетични знания, така и на практическите ораторски умения. Това осигурява успех на проповедника, а и на всеки оратор при говорене пред различни видове аудитории.
 • В текста са включени и методически насоки за изготвяне и произнасяне на проповеди.
 • Книгата представлява синтез на научните дирения и академичните постижения на преподавателя по омилетика доц. д-р Андриан Александров.
 • Изследването е резултат от задълбочения изследователски интерес на автора не само към проповедта, към омилетиката, но и към реториката. И двете сродни науки своя принос в човешката в човешката култура чрез наследството си на теоретично, концептуално и методическо равнище.
Съчинението е насочено най-вече към студенти по богословие, към свещенослужители и проповедници на словото Божие. Би представлявало интерес също така и за всички, които изучават реторика, ораторско майсторство, християнското богословие, античната и средновековна култура.

Отстъпка

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

6,80 лв.14,00 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

църковна проповед
Проповедта и социалната реформа.
 1. Из историята на старозаветната проповед - омилетично проучване

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

протестантство
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски". София, том XXVI (LII), 3, 1976-1977  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

7,50 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Библия, култура и диалог
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Зареждане...
Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор