Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том XXII (XLVIII), 3, 1972-1973 г.  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том XX (XLI),  1970-1971 г.  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

  В раздаче представлена докторская диссертация Н.А. Заозерского — "О церковной власти. Основоположения, характер и способы применения церковной власти в различных формах устройства церкви по учению православно-канонического права". Как пишет автор, при написании работы "не апологія православной іерархіи, не обличеніе возстающихъ на нее, не измышленіе какого либо проекта ея реорганизаціи составляло нашу задачу: наша крайняя цѣль представить лишь объясненіе существовавшихъ и существующихъ формъ обнаруженія и выраженія церковной власти, объясненіе объективно-научное, т. е. претендующее на фактическую основательность и методизмъ".

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

живот, смърт, живот след смъртта
"Обезценява ли християнството тукашния свят и живот? (Опит за разрешаване на антиномията: религиозен трансцендентизъм - етически иманентизъм)". В опит да опровергае някои етически критици и отрицатели на християнската вяра, авторът разглежда религията като взимоотношение между тукашния и отвъдния свят. Разисква противоречието между религията и твърдението на Н. Хартман за насочеността на етиката само към този свят. Обръща внимание на вечния живот и отношението на последния към земния живот, погледнати през призмата на християнството и др.
  • В Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, Том IV (XXX), 2, 1954-1955

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Трудът прави подробен анализ на обществото "Добрия самарянин" като проследява неговото развитие , библейската му обосновка, причини за разделението му,  правилниците за управлението, йерархия, опитите за въздействие върху Св. Синод и др. В: Годишник на Софийския университет"Св. Климент Охридски", Богословски факултет - XIV, 1936-1937  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

11,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XI (XXXC+VII), 7, 1961-1962  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XI (XXXVIII), 4, 1962-1963  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Омилетика
"Омилетика: Теория на проповедта" на Тодор Поптодоров е книга, която се фокусира върху теорията и практиката на проповедта в християнската църква. Авторът представя подробно различните аспекти на проповедта, включително избора на тема, структурата на проповедта, използването на примери и илюстрации, гласовата артикулация и комуникационните умения на проповедника. Книгата е полезно ръководство за всички, които искат да подобрят своите умения в областта на проповедта. Книгата е написана с ясен и разбираем език и се счита за едно от основните произведения в областта на омилетиката в българската литература.

Отстъпка

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
Омилетика
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Омилетика
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Иван Денев
Книгата “Оперативни действия на комунистическата власт срещу служителите на Българската православна църква” е четвърта (последна) част от документалната поредица за взаимоотношенията между Църква и Държава в комунистическа България в периода 1944-1989 година. В книгата са публикувани характеристиките, давани на служителите на Българската православна църква, разпределени по околии в три групи: опасни, по-малко опасни и безопасни.

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

4,20 лв.19,00 лв.
Книгата е посветена на 100-годишнината от праведната кончина на великия старец св. Амвросий Оптински.
  • Авторът, архимандрит Серафим е много обичан български духовен писател и поет, богослов, оставил богато и вдъхновено духовно и научно наследство.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

35,00 лв.
Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том I (XXVII), 1950-1951 "Оръжията на апологета на християнството"  представлява своеобразен наръчник на апологета. Дава насоки и примери, чрез които всеки служител на вярата да бъде "достоен безукорен работник" и умело да наставлява.  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Християнство и ислям
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Християнство и ислям
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

7,60 лв.
  В книжке "Отношение Святой Православной Церкви к миру и войне по учению её канонического права" Н. А. Заозерский полемизирует со отношением гр. Л. Н. Толстого к войне и миру, обвинявшего в частности Русскую Православную Церковь в милитаризме.

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Патрология, светоотеческа литература
Патрологията е наука за живота, съчиненията и учението на църковните отци, учители и писатели. Напоследък сред научната и културна интелигенция у нас подчертано се засилва интересът и стремежът към светоотеческата литература. Всъщност касае се за първоосновата на православното богословие, която онтологично е вградена в класическото наследство на средновековна Византия. Именно с този принос Православната църква днес действено се вписва в духовната култура на обединяващата се Европа. От тук възниква необходимостта от такива основоположни трудове като настоящото издание на Патрологията на видния наш патролог проф. д-р Илия Цоневски. Благодарение на редактора Л. Тенекеджиев богатата библиография, приложена към съчинението, представлява сериозен принос, придаващ на труда съвременно научно звучене. Второ, редактирано и допълнено издание.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
Патрология
Трудът на проф. Илия Цоневски "Патрология. Живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели. Том II" идва след продължителна работа по подготовката на съвременна и специализирана библиография, която може да се сравни с най-подробните библиографии по Патрология в световен мащаб. Книгата представлява безценно помагало за специалистите в областта на изследванията на древното християнство и медиавистиката. (Второ преработено и допълнено издание)

Препоръчано

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
В студията авторът разглежда концепциите и вероизповеданието на Петдесетното религиозно общество, прави подробен исторически и библейски анализ на движението. Отпечатък от годишника на Софийския университет, Богословски факултет, том IX, 1931-1932 г. - 1 част.  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

9,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. VIII (XXXIV), 1, 1958-1959  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

4,40 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Подготовка на енорийски свещеници
  Пособие за изпитни събеседвания с енорийските свещеници.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,90 лв.
Настоящото „Помагало за семинарни упражнения по туристическо екскурзоводство” е предназначено за практическо реализиране на педагогическа дейност със студентите: от специалност „Туризъм” към катедра „Маркетинг и туризъм” във Факултет по Обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” при подготовката им по учебната дисциплина „Екскурзоводство”. Включените и подбрани теми за всяко семинарно упражнение и предвиденото за усвояване образователно съдържание са съобразени с броя на учебните часове, заложени в учебния план на специалността и учебната програма на университетската учебна дисциплина. Помагалото е методически проектирано и съставено за аудиторна и извънаудиторна подготовка (самостоятелна подготовка) на студентите в редовна и задочна форма на обучение.

Отстъпка

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
Зареждане...
Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор