Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
Бог, свят, Св. Троица
Отец Йоан Романидис (1927 – 2001) е един от водещите православни богослови на XX век. В продължение на десетилетия е представител на Гръцката православна църква и на Вселенската патриаршия на различни богословски диалози. Автор е на многобройни съчинения, които засягат ключови за православното богословие въпроси. Съдържанието на книгата "Кратка православна светоотеческа догматика" включва следните части:
 1. Бог и свят;
 2. Светата Троица;
 3. Христология;
 4. Еклисиология.
Томчето включва и кратък гръцко-английско-български богословски терминологичен речник – индекс. Препоръчваме книгата на всеки, които се интересува от учението на Православната църква.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

9,00 лв.
Апологетика
Задачата на настоящата схематична библиографска статия, озаглавена "Кратък наръчник по християнска апологетика" е да даде пособие на студентите в богословския факултет при ориентирането им по проблемите на съвременната християнска апологетика и по достъпните им в България пособия на български и чужди езици и да разпредели тези проблеми на групи с оглед към нуждите на студентите. Материалът е разработен в три отдела:
 1. апология на вярата;
 2. апология на религията;
 3. апология на християнството.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
„Кризата в нашето училище” е написана от митрополит Борис Неврокопски малко след атентата в църквата света Неделя през 1928 г. Авторът показва разложението в българската образователна система в следствие на влезлите отвън антинационални идеи като:
 • комунизма и анархизма,
а с тях:
 • атеизмът и материализмът.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

7,80 лв.
В Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, Том VII (XXXIII), 9, 1957-1958    

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

7,50 лв.
Иван Панчовски
"Личността на Иисус Христос” прави преглед на исторически паметници, които свидетелстват за действителното съществуване на Иисус Христос на земята. Авторът характеризира богочовешката личност на Иисус Христос, разказва за учителското достойнство и постоянното Му присъствие в света.  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,00 лв.
Методика
Книгата разглежда цялостно методиката на учебните предмети, застъпени в първоначалното училище и прогимназията през 1942 г.
 • Представлява цялостно ръководство за учителите и за младите кандидати за учителска професия през тази епоха относно начините на преподаване на различните предмети в училище.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,80 лв.
корица
Книгата разглежда живота и омилетичното наследство на един от строителите на съвременна България - Скопски и Пловдивски митрополит Максим.

Отстъпка

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

10,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XII (XXXVIII), 1, 1962-1963  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

ислям радикализъм тероризъм
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Изследването е първи опит на православен богослов да представи обективно състоянието на мюсюлманката днес. Успоредно с това авторката заявява своята лична позиция към нея и към правата и уважението, които следва да придобие. Книгата отразява някои тънки нюанси на адаптиране на ислямските традиции към новия век, като напр.:
 • страха от нарушаване волята на Аллах
 • невъзможността жената да остане в старото си положение
 • психологически оценки на поведението на жените, които не са подготвени за новите си роли и често се колебаят при избора си.
Съдържанието на книгата е оформено на кръстопътя на различни дисциплини като богословие, антропология и социология. Това определя и нейната насоченост към широк кръг читатели.

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

7,40 лв.16,00 лв.
Радко Поптодоров
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
Книгата "Най-прекрасният" е втора част от монографията на проф. д-р Иван Панчовски. Първата част е озаглавено "Личността на Иисус Христос".

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, т. XIV 1936/1937  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Християнска апологетика
Годишник на духовната академия "Св. Климент Охридски", София, Том 4, 10, 1954-1955
"Наръчник на апологета" е предназначен да служи:
 • на студентите-богослови при подготовката им за изпит по "Християнска апологетика"
 • на семинаристите
 • на свещениците
 • и изобщо на християните, които трябва да познават основата на християнската вяра, за да не се увличат от чужди учения (срв. Евр.13:9), да бъдат подготвени да отговарят на всеки, който има нужда.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,20 лв.
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,00 лв.
Целта на книгата е да предложи недвусмислено въведение в същността, причините и последиците на националната идентичност като колективен феномен. Тя е посветена както на историята, така и на съвременността. Потърсени са най-ранните прояви на етническа преданост от времето на фараоните и древен Израел. Разгледано е разпадането на големите колониални империи и на Съветския съюз, конфликтите на Балканите, панарабското и панафриканското движение, оформянето на съвременните нации на всички континенти. Книгата дава отговор на следните въпроси:
 • Защо хората изпитват преданост към своята нация, така както са привързани към своето семейство, регион, класа, религия?
 • Кога здравословното чувство за национална идентичност се превръща в злокачествен национализъм?
 • Какви са етническите корени на съвременните конфликти?
 • Може ли нацията да бъде създадена по план? И какво всъщност е нацията?
 

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

20,00 лв.
"Начало на протестантската пропаганда в България" проследява  образуването и развитието на протестанството в България. Българска академия на науките, 1964  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Студията  представлява опит за научно разяснение на въпроса кога е основана Църквата като особена общност с определени функции и задачи.

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Книгата се появява за първи път през 1950 г. и не престава да се издава както по времето на комунизма, така и днес. Времената наистина са били трудни и тъкмо затова още по-високо следва да бъде оценен трудът на архимандрит д-р Николай (по-късно Макариополски епископ) и архимандрит д-р Серафим (Алексиев). Те съставят това просто и ясно изложение на свещената история на Стария и Новия Завет, на православния катехизис и богослужение. През изминалите десетилетия тази книга се превърна в класическа за нашата Църква. Поколения българи са прохождали във вярата с нея. Българската православна литература не познава друга книга, която да е претърпяла толкова много издания. Тя не е загубила своята актуалност и днес, поради което нейното последно издание запазва текста на първообраза, със съответните технически актуализации. В него илюстрациите са подбрани изцяло в стила на православната иконография, въз основа на класически византийски, светогорски, български, руски и други образи.
 • В книгата кратко и ясно са преразказани основните събития от свещената история на Стария Завет. Следва разказ за въплъщението на нашия Господ Иисус Христос и предаването на Новия благодатен Завет, усвоен завинаги от Христовата църква чрез светите апостоли. Следващата част съдържа изяснение на богооткровените истини, изложени в Символа на вярата.
 • Тук ще намерим въвеждане в смисъла на християнския живот, изявен в църковните Тайнства. Последната част е посветена на християнското богослужение. Показани са най-съществените черти на православния храм, на свещенослужителите и на отделните църковни служби, като ударението е поставено върху светата Литургия - сърцето на благодатния и тайнствен живот в Христа.
*** Книгата е насочена е към широк кръг читатели, но е подходяща и за курсовете по Православно вероучение, Свещено Писание, катехизис, богослужение и др. богословски дисциплини.

Препоръчано

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
Корица
Книгата изобилства с ценни наставления върху молитвата, трудолюбиво събрани от светоотеческите творения. С присъщата си скромност архимандрит Серафим предоставя на св. отци честта да бъда учители, а сам с радост се нарежда в редицата на техните ученици. Но в назидателните разсъждния на автора, и в ярките примери, които той съумява да предаде леко и достъпно, не остава скрит и собственият му духовен опит. "Молитвата е съкратен разговор на душата с Бога. В нейните вопли и въздишки, просби и славословия, възторзи и благодарствени излияния е скрит пулсът на духовния живот. Благодарение на нея ние можем да влизаме в общение с Бога не само ежедневно, но и ежеминутно и да изпросваме благодатна помощ както за телесните, тъй и за духовните си нужди". (Архим. Серафим Алексиев)

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", 1931 г.

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Зареждане...
Цена
2 лв.200 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор