Цена
7 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Изобличаване на греховете
Lorem Ipsum

Отстъпка

Книжно копие

7,00 лв.
Книгата "НЛО. Паранормалните явления и свръхестествените дарби в светлината на православната вяра" представлява задълбочено изследване на явленията от свръхестествения свят: НЛО, полтъргайст и различни свръхестествени дарби. Като използва съвременни научни доказателства, авторът посочва истинската същност на паранормалните явления и техния произход. По-нататък се показва начинът за изцеление на душите и предпазването им от демоничното въздействие чрез средствата, предоставени от светата Православна Църква. Поради широкото разпространение на окултните въздействия в днешно време, книгата може да улесни читателите в:
  1. правилното разбиране на паранормалните явления,
  2. да помогне за предпазване и изцеление на душите на тези, които са изпитали върху себе си действието на разрушителните енергии, идващи от света на падналите духове.

Книжно копие

14,00 лв.
Ванга и Петър Дънов
Целта на автора на книгата "Петър Дънов и Ванга: пророци и предтечи на антихриста" е да предупреди българското общество за духовните опасности на окултната измама да напомни за красотата на истинското православно християнство, което единствено води по пътя към Вечността. Част ІІ. Ванга - портрет на една съвременна магьосница.

Книжно копие

8,00 лв.
Целта на автора на книгата "Петър Дънов и Ванга: пророци и предтечи на антихриста" е да предупреди българското общество за духовните опасности на окултната измама и да напомни за красотата на истинското православно християнство, което единствено води по пътя към Вечността. (Част 1. П. Дънов - анализ на едно лъжеучение).  

Книжно копие

8,00 лв.
Книгата е пръв опит в българската историография да се даде богословска оценка на комунистическата политика на репресии  спрямо Църквата,  както и  на причините и последствията от нея.  Християнското съзнание винаги е възприемало критичните исторически периоди като времена на изпитание на вярата. Вековното османско владичичество е един от най-тежките периоди в историята на България и българския народ. Но дори и то не може  да се сравни с опустошението, което  нанася върху християнската идентичност на населението на България продължилият едва половин век комунистически период в най-новата история на страната ни. Този период, започнал на  9.ІХ.1944  г. и завършил според формалните критерии  на 10.ХІ.1989  г., все още очаква своя сериозен прочит, осмисляне и оценка, без което не може да очакваме сериозен катарзис в българското общество. Настоящата книга е опит за такъв прочит и оценка.
  • Книгата е посветена на милионите невинни жертви на комунизма и на хилядите новомъченици на Църквата.

Отстъпка

Препоръчано

Книжно копие

16,00 лв.
Зареждане...
Цена
7 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства