Librum.bg е иновативна платформа в активна разработка и е възможно някои нейни функционалности да не работят правилно. Ако забележите възможни несъответствия, моля осведомете ни по мейл или на посочените телефони. Ще сме Ви много благодарни!

за Librum

Добре дошли в официалната страница на Librum.

Книготека Librum предлага различни издания в областта на хуманитаристиката, предимно с фокус върху православното християнство. Можете да се възползвате и от онлайн достъп до всички публикации на даден автор. Специално разработихме този иновативен модел, за да осигурим редовна подкрепа за авторите на българската книга.

Библиотека Librum предлага онлайн достъп до множество книги срещу платен абонамент, отключващ цялото ѝ съдържание. Библиотеката е създадена с цел да удовлетвори потребностите на студенти по теология и други хуманитарни специалности при подготовката им във виртуална среда, но и за всички, които имат интерес в областта на хуманитаристиката. В библиотеката поместваме дигитализирани екземпляри на по-стари книги, както и статии, студии и периодични издания в областта на хуманитаристиката. Ако сте автор или притежавате авторски права на дадена книга с изчерпан тираж, свържете се с нас и ние ще дигитализираме Вашата книга. Ако желаете все пак да видите своята книгата на хартия ние предлагаме отпечатване в ограничен тираж – 10, 20, 50, 100 бр.

Съдържание